Adriaan

Verdiept zich in het aanleren van studievaardigheden en de aanpak van leerproblemen. Zoekt voor elke leerling een oplossing op maat. Leert studenten het beste uit zichzelf te halen en biedt steeds een luisterend oor.